Zväz slovenských fotografov (11. 20. 2018)

Zväz slovenských fotografov (11. 20. 2018)

Veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia a dobrého sveta v novom roku 2019 želá

Zväz slovenských fotografov