Zomrel Štefan Hanakovič (* 20. 8. 1931 – † 10. 6. 2020) – Posledná rozlúčka 18. júna 2020 o 13,30 hod. v Martine

Zomrel Štefan Hanakovič (* 20. 8. 1931 – † 10. 6. 2020) – Posledná rozlúčka 18. júna 2020 o 13,30 hod. v Martine

Na sekretariát Spolku slovenských spisovateľov prišiel smutný oznam, že 10. júna t. r. zomrel PhDr. Štefan Hanakovič (* 20. 8. 1931 v Košolnej pri Trnave), bibliograf, dlhoročný pracovník Matice slovenskej (od 1956), jej tajomník (1990 – 1991) a správca (1991 – 1992). Vyštudoval odbor pomocné vedy historické, špecializáciu knihovníctvo na FF UK v Bratislave.

Pôsobil ako riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1992 – 2002), potom ako riaditeľ Diecéznej historickej knižnice Štefana Moysesa v Kláštore pod Znievom (2003 – 2005). Š. Hanakovič patril k významným slovenským kultúrno- historickým, literárnym i cirkevným osobnostiam. Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 18. júna 2020 o 13,30 hod. v Martine v rímskokatolíckom Kostole sv. Martina.