Zomrel ONDREJ HEREC: Zakladateľ slovenskej teórie modernej fantastiky

Zomrel ONDREJ HEREC: Zakladateľ slovenskej teórie modernej fantastiky

Na snímke: Ondrej Herec. Zdroj foto: Wikipédia

 

Vo veku 76 rokov zomrel 22. 10. t. r. v Bratislave Ondrej Herec, zakladateľ slovenskej teórie modernej fantastiky. Cez svoju vášeň pre sci-fi literatúru sa prepracoval na medzinárodne uznávaného odborníka v tejto oblasti, bohaté jazykové znalosti mu umožnili oboznamovať sa s jemu blízkou tematikou v rozličných jazykoch, predovšetkým v angličtine, nemčine a ruštine. Významne prispel k etablovaniu tohto žánru v našej literatúre, ale najmä mnohými aktivitami pomáhal rozvíjať túto tvorbu. Súťažami a zborníkmi vytváral priestor, ktorý formoval celú novú generáciu autorov pôvodnej slovenskej fantastiky a pomohol publikovať mnohým, osobitne aj mladým autorom.

Ondrej Herec (* 7. 7. 1944 v Budapešti), PhDr., sociológ, editor, literárny vedec, esejista, prekladateľ, maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Študoval chémiu na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Na FF UK absolvoval aj štúdium medzinárodného práva, ktorému sa venoval počas študijného pobytu v Štrasburgu. Pracoval na sociologických výskumoch, pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (od 1990), bol riaditeľom Centra OSN a členom Vládneho výboru Rady Európy (1993 – 2001). Pôsobil v Národnom osvetovom centre (NOC), kde spolupracoval s Literárnym informačným centrom (LIC). Na UK prednášal teóriu a metodológiu sociálnej politiky. Na viacerých slovenských univerzitách vyučoval teóriu populárnej kultúry. Zomrel 22. októbra 2020 v Bratislave.

Napísal vyše 30 výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry, teoretické štúdie o literárnej fantastike a mnoho článkov, množstvo recenzií, kritík v literárnych časopisoch a v rozhlase, bol editorom antológií venovaných literárnej vedeckej fantastike či žánru sci-fi. Publikoval v Dotykoch – časopise pre mladú literatúru a umenie Spolku slovenských spisovateľov (SSS), v Interkome, Revue svetovej literatúry, v Národnej osvete i v jej prílohe pre tradičnú ľudovú kultúru Tradícia a súčasnosť (NOC). Bol spoluzakladateľ a organizátor súťaže O cenu Gustáva Reussa a spoluzakladateľ a editor zborníka Krutohlav (NOC), v ktorom vychádzali súťažné práce. Medzi významné diela venované fantastike patria jeho knihy: Fantastika a realizmus (NOC, 2000), Cyberpunk: Vstupenka do tretieho tisícročia (Vydavateľstvo SSS, 2001), Z teórie modernej fantastiky (LIC, 2008), Dobre organizovaný netvor (LIC, 2011), Netvor: Od Frankensteina po Terminátora (Hydra, 2014). Napísal aj metodický materiál Základné učebné texty pre začínajúcich literárnych tvorcov s názvom Fantastika a realizmus (NOC, 1999). Za svoje dlhoročné pôsobenie a rozvoj žánru fantastiky, sci-fi či hororu získal viaceré ocenenia ako Cena Národného osvetového centra za prínos k rozvoju teórie a kritiky fantastickej literatúry (1999), Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos (2007), Cena fandomu v Čechách a na Slovensku za zásluhy – Mlok (2007), dve prémie Literárneho fondu v rámci Ceny za pôvodnú literárnu tvorbu dostal za diela Z teórie modernej fantastiky (2008) a Dobre organizovaný netvor (2011). Bol členom Slovenského centra PEN.

***

Ondreja som poznal osobne, priatelili sme sa od čias, keď sme spolu pracovali v NOC a keď uverejňoval príspevky v Národnej osvete, ktorej som bol šéfredaktorom. Bol to mimoriadne vzácny, erudovaný a rozhľadený, invenčný a tvorivý človek – s vlastným myslením; neraz sme spolu diskutovali nielen o vedeckej fantastike, ale aj o dnešnom orwellovskom svete a sofistikovaných manipuláciách vedomia súčasného človeka. Napriek tomu, že v ostatných rokoch mal ťažkú chorobu pľúc (fungovali mu len vďaka prenosnému kyslíkovému prístroju), zastavil sa za mnou aj v redakcii Literárneho týždenníka, kde sme sa zhovárali niekoľko hodín. Jeho odchod do večnosti ma osobitne zabolel. No možno je niekde ďaleko – v iných dimenziách či svetoch, odkiaľ nás bude chrániť pred nástrahami „dobre organizovaného netvora“. A ak aj nie, zostáva po ňom jedinečného dielo s hlboko pozitívnym človečenským odkazom.

Slovenská kultúra, literatúra a osobitne naša moderná fantastika v ňom stráca nenahraditeľného tvorcu, jej neúnavného popularizátora, organizátora súťaží a editora, ktorý nielen nezištne otváral cestu do literárneho sveta najmä mladým ľuďom, ale im aj pomáhal orientovať sa v dnešnom zložitom, hodnotovo rozorvanom svete a nachádzať autentický zmysel života a vlastný pohľad na svet.

Česť jeho pamiatke!

ŠTEFAN CIFRA

(Zdroje: www.litcentrum.sk/clanok/zomrel-ondrej-herec;glob.zoznam.sk/zomrel-zakladatel-slovenskej-teorie-modernej-fantastiky-ondrej-herec; sk.wikipedia.org/wiki/Ondrej_Herec)