ZMOS pozval politické strany na rokovanie (25. 9. 2015)

Bratislava 25. septembra 2015 – Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje rokovanie s politickými stranami. Cieľom je vecná diskusia o dôležitých témach miestnej územnej samosprávy v čase prípravy volebných programov pre nadchádzajúce parlamentné voľby.

„Združenie miest a obcí Slovenska pravidelne pred parlamentnými voľbami organizuje individuálne stretnutia s predstaviteľmi relevantných politických strán a hnutí. Tieto stretnutia pripravujeme v čase, keď si politické subjekty pripravujú volebné programy, aby ich predstavitelia ZMOSu mohli informovať o potrebách miestnej územnej samosprávy a riešeniach, pre ktoré budeme hľadať  ich podporu. Súčasne si chceme vypočuť predstavu politických subjektov o ďalšom fungovaní samospráv,“ prezentoval zámer stretnutí predseda ZMOS Michal Sýkora. Súčasne chceme poznať ich názory, postoje a zámery v ďalšom volebnom období k problematikám ktoré ovplyvňujú život a rozvoj miest a obci.

Stretnutia s politickými stranami a hnutiami budú súčasťou rokovania Predsedníctva ZMOS, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra 2015 v Bratislave. Na rokovanie boli pozvané politické strany a hnutia, ktoré v prieskumoch verejnej mienky dosahujú minimálne 5-percetnú podporu volebných preferencií.

 

Michal Kaliňák, Hovorca ZMOS

 

Zdroj: ZMOS pozval politické strany na rokovanie. In: ZMOS. E-mail od: kalinak@zmos.sk, 25. septembra 2015, 11:55. E-mail komu: literary.tyzdennik@gmail.com