Vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo – v Budapešti 12. 2. 2024

Vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo – v Budapešti 12. 2. 2024

Dňa 14. februára 2024 uplynie 1 155 rokov od smrti sv. Konštantína Cyrila.

 

Pri príležitosti tohto výročia sa uskutoční

vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo

dňa 12. februára 2024 o 16.00 hod.

v slovenskej škole na Lomb ulici 1 – 7 v Budapešti

 

Organizátormi podujatia sú Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok.

 

Autorom výstavy je filatelista JOZEF KÚTNY z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52 – 46 Močenok.

 

Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu svätých solúnskych bratov k našim predkom až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993.

 

Daniela Suchá, CYRILOMETODODIA, o. z.