Združenie miest a obcí Slovenska rozširuje univerzitný knižný fond (10. 9. 2015)

Združenie miest a obcí Slovenska rozširuje univerzitný knižný fond  (10. 9. 2015)

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo univerzitným knižniciam svoju publikáciu venovanú legislatívnym oblastiam miestnej územnej samosprávy. Publikácia s názvom Dobrý deň, samospráva! sa tak dostáva medzi študentov a na akademickú pôdu. „Táto publikácia má svoje miesto v knižnici primátorov, starostov, ale aj miestnych poslancov a zamestnancov úradov. Som presvedčený, že svoje miesto by mala mať aj v prehľade literatúry, s ktorou pracujú študenti práva, politológie, verejnej správy a iných, podobne orientovaných študijných odborov,“ približuje zámer predseda ZMOS Michal Sýkora.  Podľa jeho slov je dobré, ak sa samospráva aj takýmito formami približuje akademickej obci a teoretikom. „Samospráva je priestor, s ktorým sa dá vedecky pracovať v rôznych oblastiach. No v prvom rade ju treba vnímať a cítiť. Budeme radi, ak publikácia Dobrý deň, samospráva! nadchne a zaujme čo najviac študentov a pedagógov.“  Publikácia mapuje miestnu územnú samosprávu z viacerých legislatívnych oblastí, čím je zrozumiteľným sprievodcom pre ľudí ktorí v nej pôsobia, alebo sa jej aktívne venujú. Táto publikácia v týchto dňoch nájde svoje miesto v 10 univerzitných knižniciach.

MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS