Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo MANUÁL Absolventská prax je šanca na prvé zamestnanie (13. 7. 2015)

Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo MANUÁL Absolventská prax je šanca na prvé zamestnanie (13. 7. 2015)

Združenie miest a obcí Slovenska pre mestá, obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pripravilo manuál, v ktorom približuje možnosti dočasného zamestnania absolventov škôl.

S absolventskou praxou sa spája niekoľko výhod tak pre zamestnávateľov, ako aj pre čerstvých absolventov škôl. Dôkazom toho je aj obec Sveržov v Bardejovskom okrese, ktorá troch absolventov zamestnala po ukončení praxe. „Nám sa táto forma mimoriadne osvedčila. Vytvorili sme priestor pre troch mladých ľudí, ktorí sú už dlhoročnými kolegami na obecnom úrade. Jeden z nich dokonca vedie náš stavebný úrad, ktorý je počtom obcí najväčší na Slovensku,“ konštatuje starosta obce Pavol Ceľuch.

Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány vníma túto formu dočasného zamestnávania ako priestor na to, aby ukázali svoju šikovnosť a dynamiku. „Mladí ľudia si zaslúžia šancu. Zároveň im zamestnávatelia dávajú príležitosť preukázať na konkrétnej práci svoje zručnosti.“ Ambíciou ZMOS je priblíženie možností absolventskej praxe mestám, obciam a ich organizáciám, ktorým môžu mladí ľudia do 26 rokov pomôcť v bežnej administratívnej práci, ale aj v ďalších oblastiach podľa rozhodnutia zamestnávateľov.

Manuál týkajúci sa absolventskej praxe je spracovaný formou newslettera s názvom Šanca na prvé zamestnanie. Združenie miest a obcí Slovenska ho dnes poskytlo všetkým mestám a obciam a zároveň je prístupný na web stránke ZMOS.

 

MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS

 

Zdroj: Tlačová správa: Absolventská prax je šanca na prvé zamestnanie [online]. [MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS]. In: literarny.tyzdennik.sk. E-mail od: kalinak@zmos.sk. Dátum doručenia: 13. 7. 2015. Dostupné na internete: <TU>.

 

Viac <TU>.