Zberateľská minca k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky (3. 1. 2018)

Zberateľská minca k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky (3. 1. 2018)

Výročie vzniku Slovenskej republiky pripomína aj strieborná zberateľská minca, ktorú uviedli v stredu 3. 1. 2018 do predaja. Mincu s nominálnou hodnotou 25 eur, ktorá zobrazuje cestu Slovenskej republiky k samostatnosti, vydali v bežnom aj proof vyhotovení v limitovanom náklade 11 000 kusov. Mincu predstavili zástupcovia Mincovne Kremnica a Národnej banky Slovenska (NBS) spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom v Primaciálnom paláci v Bratislave. NBS bežne vydáva pamätné mince v hodnotách 10 eur a 20 eur a plus dvojeurovú pamätnú mincu. Minca v hodnote 25 eur bola vytvorená pri príležitosti 25. výročia vzniku SR. NBS zároveň začala vymieňať aj pamätnú dvojeurovú mincu s tematikou 25. výročia vzniku SR, vytvorenú podľa návrhu striebornej zberateľskej mince, v  množstve 1 milión kusov. Autorom návrhu oboch mincí je Pavel Károly z Kremnice. Vznik SR symbolizuje česko-slovenská zástava, ktorá sa na líci zberateľskej mince mení v oblúkovitej kompozícii na slovenskú zástavu a dominuje jej Bratislavský hrad. V spodnej časti oblúka je zobrazený Karlov most v Prahe a vrch Kriváň ako symboly Česko-Slovenska. Označenie nominálnej hodnoty mince sa nachádza vnútri oblúka. Pri spodnom okraji je nápis Slovensko a za ním letopočet 2018.

Rub mince zobrazuje mapu Slovenska, symbolickú bránu do Európskej únie (EÚ) a znak eura s časťou hviezd EÚ, ktoré slúžia na vyjadrenie začlenenia SR do Únie a eurozóny. Výročie pripomína nápis 25 rokov Slovenskej republiky v spodnej časti. Pod mapou je dátum vzniku SR, teda 1. 1. 1993. Nad ním je umiestnená značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky autora návrhu mince. Hranu zdobia reliéfne prvky čičmianskeho ornamentu.

 

Na obrázku hore a vpravo nová zberateľská minca k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Na obrázku vľavo dvojeurová minca. Zdroj: NBS

 

Zdroje:

  • Strieborná zberateľská minca v hodnote 25 eur: Slovenská republika – 25. výročie vzniku. In: NBS [online]. [Uverejnené 3. 1. 2018] [citované 3. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Zberateľská minca k 25. výročiu vzniku Slovenska je už v predaji. In: Aktuality [online]. [Uverejnené 3. 1. 2018] [citované 3. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.