Zádušná svätá omša za EVU KRISTINOVÚ v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch (7. júl 2020)

Zádušná svätá omša za EVU KRISTINOVÚ v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch (7. júl 2020)

CYRILOMETODIADA, o. z., pozýva na slávenie zádušnej svätej omše za pani EVU KRISTINOVÚ do bratislavskej Katedrály sv. Šebastiána v utorok 7. júla 2020 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste 2 v Bratislave-Krasňanoch.

Svätú omšu bude sláviť J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre kultúru.

Proglas prednesie Ida Rapaičová, na husliach zahrá Katarína Jablokovová a na fujare Štefan Suchý.

Pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam našej kultúry, divadelného a filmového umenia, ako aj k popredným predstaviteľom slovenského národa v spoločenskom kontexte druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia. Do pamäti svojich priaznivcov sa nezmazateľne vryla rolami v mnohých televíznych inscenáciách a filmoch či na doskách Slovenského národného divadla. Jej nenapodobiteľná recitácia z tvorby diel najvýznamnejších slovenských básnikov, ktorá obdoby nemá,  zostane natrvalo v srdciach národa.

Celý svoj život bola hrdou a sebavedomou Slovenkou, všetko, čo robila, robila naplno a s láskou. Jej hlas sa vrúcne vznášal k výšinám, keď na Devíne, posvätnom mieste nášho národa, recitovala Konštantínov Proglas: „Čujte, čujte toto, Sloveni, dar tento drahý vám Boh z lásky daroval...“

V jej zoslabnutom tele až do posledných chvíľ prebýval mocný duch a pani Kristinová sa i napriek telesnej slabosti neprestávala modliť za svoj milovaný slovenský národ a vlasť, aby sme naplnili svoju dejinnú úlohu a zostali verní Kristovi.

DANIELA SUCHÁ