Za profesorom MICHALOM VALENTOM: Radosť až do konca

Sú ľudia, ktorí v sebe nosia tichú radosť po cely život. Je to vzácny dar. Ak je takou radosťou naplnený život lekára, tak je to dar boží. Týmto božím darom bol obdarený aj vzácny človek, lekár, ktorý 24. októbra tohto roku prekročil prah večnosti. Profesor MUDr. Michal Valent, DrSc. (* 3. 10. 1929 Lutila, okres Žiar nad Hronom), gynekológ, parazitológ, uznávaný odborník, človek hlbokého rozhľadu, milovník umenia a životnej harmónie opustil slovenský životný priestor tak nečakane, že mnohí sa ešte aj dnes tomu zdráhame uveriť. I keď nás súčasná pandémia uväznila v intimite našich domovov, pánovi profesorovi nezabránila v kontakte s priateľmi – namiesto stretnutí sme s ním viedli telefonické rozhovory, ktoré boli pre každého z nás dúškom optimizmu a nádeje. Pre mňa osobne zostanú navždy v srdci jeho otcovské, takmer denné telefonické povzbudenia, ktorými mi dodával silu po odchode môjho manžela. Túto jeho misiu spolupatričnosti a povzbudenia zažívali viaceré jemu blízke rodiny, ktorým svojou účasťou v dňoch smútku zmierňoval žiaľ po odchode blízkeho človeka.

Stretnúť pána profesora Valenta, vysokého, dôstojného gentlemena s paličkou v ruke na ulici, vernisáži či inom umeleckom podujatí bolo vždy zážitkom. Jeho životodarnú miazgu na vlastnej koži pociťovali všetci, ktorí ho poznali – láskavý humor, vtipné bonmoty a nevyhasínajúca životná energia boli preňho príslovečné. „Radujem sa“, taká bola jeho permanentná odpoveď na otázku, ako sa má.

Profesor M. Valent patril ku generácii nestorov slovenskej medicíny, ktorí vynikali vysokou erudíciou a profesionalitou. Prahli po zdokonaľovaní svojich vedomostí a cítili pokoru pred krehkosťou života, ktorého zachovanie bolo pre nich posvätné. Štúdium medicíny ukončil v roku 1953, pôsobil ako gynekológ, pôrodník a neskôr sa zameral na vedeckú činnosť. Bol profesorom parazitológie, vo svojej vedeckej práci študoval parazitárne ochorenia v gynekológii a pôrodníctve. V roku 1969 stál pri zrode Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a bol zvolený za jej vedeckého sekretára. Je autorom 350 odborných publikácií a zborníkov a viacerých vysokoškolských učebníc. Za svoje vedecké výsledky a celoživotné dielo v oblasti medicíny bol vyznamenaný viacerými cenami a v roku 2010 aj štátnym vyznamenaním, Radom Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj medicínskych vied v oblasti gynekológie, pôrodníctva a parazitológie.

Profesor M. Valent bol výborným znalcom literatúry, ctiteľom výtvarného umenia, vzdelancom širokého záberu a najmä – oddaným patriotom. Pochádzal z Lutily, obce v okrese Žiar nad Hronom, ku ktorej mal celoživotne trvalé väzby. „Nie je to obyčajná vec narodiť sa na Slovensku. Teraz? Akoby všetko boli iba únie a krajiny. Zapnite si televízor a zistíte, že mám pravdu. Mal som to šťastie, že som sa narodil v jednom z kútov nášho milovaného Slovenska.“ Odchodom profesora Michala Valenta prišla slovenská medicína o jedného zo svojich uznávaných kolegov a slovenská kultúrna verejnosť o vzácneho priateľa. Lekára, ktorý bol pre mnohých prvým človekom, ktorého pri príchode na tento svet uvideli. Bol to múdry, vzdelaný a láskavý človek, ktorý do posledných dní nosil radosť v svojom srdci. Tú radosť, ktorá prežije a ktorá je večná. Lebo ako povedal sv. František z Assisi „Boh je radosť. Preto si postavil slnko pred svoj dom.“

DÁŠA MACHALOVÁ

Fot. archív