Z korešpondencie národných buditeľov (1832 – 1886) – Archiválie z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku – Galéria Artotéka v Bratislave – 16. SEPTEMBER

Z korešpondencie národných buditeľov (1832 – 1886) – Archiválie z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku – Galéria Artotéka v Bratislave – 16. SEPTEMBER

Mestská knižnica v Bratislave pozýva v stredu 16. 9. o 16.30 hod. do Galérie Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1, v Bratislave ba podujatie  Z korešpondencie národných buditeľov z obdobia od roku 1832 až po rok 1886 – Archiválie z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békéšskej Čabe; ide o listy Jána Kollára, Jána Kutlíka st. , Jána Kutlíka ml. M. M. Hodžu, Michala Algovera  a Jozefa Miloslava Hurbana; prednáša Ing. Michal Hronec.