Wolkrova Polianka 2015 – Uzávierka sa predlžuje do 8. OKTÓBRA 2015

Wolkrova Polianka 2015 – Uzávierka sa predlžuje do 8. OKTÓBRA 2015

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje

52. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

WOLKROVA POLIANKA,

ktorý si kladie za cieľ podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov.

Podujatie organizuje AOSS a Literárny fond v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry.

Do súťaže môžu autori do 30 rokov, ktorí knižne nevydali dielo umeleckej literatúry, prihlásiť najviac desať básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. Práce vrátane kontaktných údajov treba zaslať v troch exemplároch na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava. Uzávierka súťaže je 8. OKTÓBRA 2015 (pôvodný termín 30. 9. 2015 sa predĺžil). Súťažné práce posúdi trojčlenná odborná porota, v ktorej budú zástupcovia AOSS a Literárneho fondu. Oceneným víťazom bude jeden laureát za príspevok mimoriadnej kvality. Porota udelí aj tri prémie a čestné uznania. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa za účasti ocenených autorov uskutoční začiatkom novembra 2015. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať ocenené práce v literárnych časopisoch.

 

(Uverejnené: 21. augusta 2015)