VÝZVA NA DAROVANIE KNÍH – Bratislavská burza kníh 2016

VÝZVA NA DAROVANIE KNÍH – Bratislavská burza kníh 2016

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava-Nové Mesto, Miestnou knižnicou Petržalka, ale aj ďalšími bratislavskými knižnicami plánujú v roku 2016 zorganizovať na nádvorí Klariskej ul. č. 16 v Bratislave už „jubilejný“ 10. ročník obľúbenej Bratislavskej burzy kníh.

Toto podujatie s charitatívnym cieľom bude súčasťou programu Bratislava pre všetkých v rámci dní otvorených dverí bratislavskej samosprávy v apríli 2016. Zúčastnené knižnice venujú na burzu knihy vyradené zo svojich fondov, tie však už nestačia na uspokojenie záujmu.

Mestská knižnica v Bratislave pri tejto príležitosti oslovuje bratislavskú verejnosť, aby darovala knihy do predaja na Bratislavskú burzu kníh 2016.
Pomôcť môžete aj Vy. Ak máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete, prineste ich k nám do Mestskej knižnice na ľubovoľné pracovisko v pondelok až piatok od 8:00 do 19:00 hod.

  • Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
  • Úsek náučnej literatúry:
  • Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
  • Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
  • Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Knihy sa budú predávať za symbolickú cenu 50 centov. Výťažok z predaja použijeme na zakúpenie zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých, na revitalizáciu fondu tohto oddelenia, ale tiež na nákup nových kníh do knižnice.
Za vašu pomoc vopred srdečne ďakujeme.

Kontakt na darovanie kníh: Mgr. Marta Marková, tel. 02/544 33 244-6, kl. 13, e-mail: marta.markova@mestskakniznica.sk

 

(Zdroj: e-mail z 19. 1. 2016)