Výtvarná súťaž Anjel Vianoc – Uzávierka: 11. 12. 2015

Výtvarná súťaž Anjel Vianoc – Uzávierka: 11. 12. 2015

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž,

ANJEL VIANOC 2015

na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov.

Príďte nám ukázať Vaše anjelské nápady.

Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte maximálne 2 diela na žiaka.

Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na súťaži potvrďte e-mailom (pedagog@tatragaleria.sk) prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 11. decembra 2015.

Bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú práce do súťaže zaradené!

Súťažné práce na náklady galérie nevraciame!

Po skončení výstavy budú práce do 28. februára 2015 k dispozícii na vyzdvihnutie.

Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov 17. decembra 2015o 14. hod. v Art klube Tatranskej galérie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

PaedDr. Anna Ondrušeková, riaditeľka TG, kolektív pracovníkov

 

Kontakt:

Tatranská galéria Poprad

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

tel. 052 77 21 968

www.tatragaleria.sk

 

Zdroj: Súťaž Anjel Vianoc 2015. In: TG v Poprade, e-mail od sekretariat@tatragaleria.sk, 6. novembra 2015.