OKTÓBER (trvá) – Výstava Blažej Baláž: Keď sa aktivizmus stáva umením – Bethlenov dom v Banskej Bystrici – od 25. 9. do 8. 11. 2015

OKTÓBER (trvá) – Výstava Blažej Baláž: Keď sa aktivizmus stáva umením – Bethlenov dom v Banskej Bystrici – od 25. 9. do 8. 11. 2015

Blažej Baláž: Moja cesta 1985  – 2015, 2015, fix, akryl, ľanový olej na kartóne, 70 x 100 cm

 

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na výstavu

BLAŽEJ BALÁŽ: KEĎ SA AKTIVIZMUS STÁVA UMENÍM – When Activism Becomes Art

v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

Kurátorom výstavy je Roman Gajdoš.

Výstava potrvá do 8. novembra 2015.

Aktuálny výstavný projekt Blažeja Baláža s názvom Keď sa aktivizmus stáva umením / When Activism Becomes Art je rozšírenou verziou výstavy uskutočnenej v tomto roku v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorá pod názvom Privat/Public odkazovala k úzkemu prepojeniu autorovho osobného života so životom verejným a predstavovala výber z jeho aktivít za posledných dvadsať rokov. Názov prítomného projektu ešte radikálnejšie odkazuje k autorovým politickým, ekologickým a sociálnym aktivitám, ktoré však nie sú podmienené aktuálnymi umeleckými trendmi, ale predstavujú v autorovej tvorbe prirodzený posun, tendenciu, ktorá bola latentne prítomná už v jeho postkonceptuálnych textoch systematicky rozpracovávaných od 90. rokov. Udalosti postkomunistickej éry a nástup transformovanej inštitucionálnej moci súvisí s jeho potrebou kriticky vyjadriť osobný/občiansky postoj rôznymi umeleckými formami. Fotografie, akcie, performancie, eventy, plány, konceptuálne listy a digitálne tlače tvoria širokospektrálny arzenál, ktorým Baláž dokumentuje svoje intervencie do nefunkčných spoločenských štruktúr.

(Viac: Blažej Baláž: Keď sa aktivizmus stáva umením – When Activism Becomes Art)