Vyhlásia výsledky súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického (2. 5. 2018)

Vyhlásia výsledky súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického (2. 5. 2018)

Mená najlepších začínajúcich autorov sú známe

 

Knižnica pre mládež mesta Košice vo štvrtok 3. mája 2018 o 10.00 hod. v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach slávnostne vyhlási výsledky 23. ročníka súťaže literárnych prác z poézie a prózy, Literárne Košice Jána Štiavnického.

 

Knižnica literárnu súťaž vyhlásila 1. marca 2018 v rámci Týždňa slovenských knižníc. Jej 23. ročník, rovnako ako tie predchádzajúce, bol určený talentovaným žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a študentom 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Témy, ktoré opäť vyberala pedagogička Markéta Andričíková z UPJŠ v Košiciach, boli nasledovné: Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti, Plastová krajina/Krajina, kde je všetko z plastu a Konečne som si našiel/našla skutočného priateľa/priateľku.

 

„Do súťaže sa zapojili nielen žiaci z Košíc, ale aj zo Svidníka, Nálepkova, Starej Ľubovne či Popradu. A opäť taktiež zo Srbska“ informuje o výsledkoch súťaže Kamila Prextová, zástupkyňa riaditeľky knižnice. „Celkovo ich bolo až 280 z 29 rozličných škôl. A poslali nám 315 súťažných prác.“ Najväčším počtom spisovateľských talentov sa v tomto ročníku pochválila ZŠ Bruselská 18. „Z tej sa zapojilo až 53 autorov. Druhou najaktívnejšou v poradí bola ZŠ Drábová s dvadsiatimi piatimi autormi a treťou, s devätnástimi, čo nás naozaj nesmierne teší, bola Základná škola Jána Čajaka z Bačskeho Petrovca v Srbsku.“ Najviac sa deťom zjavne zapáčila téma Keď si oblečiem neviditeľný plášť, jej totiž venovali skoro polovicu svojich prác (145). „Nakoniec naša porota udelila sedem prvých, sedem druhých a štyri tretie miesta. A k nim navyše pridala až tridsaťtri čestných uznaní.“

Všetci ocenení autori budú 3. mája 2018 v LitParku osobne odmenení diplomom a knižnými cenami od vydavateľstva Albatros Media Slovakia a OZ Slniečkovo. Následne ich práce knižnica vydá v bulletine Literárne Košice Jána Štiavnického. „Všetkým, ktorí do súťaže prispeli, ďakujeme a výhercom srdečne gratulujeme.“

Výsledky súťaže budú verejnosti dostupné na webovej stránke knižnice, www.kosicekmk.sk, v deň ich slávnostného vyhlásenia.

 

Porota:
– Andričík Marián, doc., PhDr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
– Andričíková Markéta, Mgr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
– Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD.,Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
– Karpinský Peter, PhDr., PhD.,Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

(Zdroj: Eka, e-mail z 2. 5. 2018)

 

Foto: archív Knižnice pre mládež mesta Košice