Výročné ceny vydavateľstva DAXE a redakcie časopisu Maxík za tvorbu pre deti (5. 1. 2017)

Výročné ceny vydavateľstva DAXE a redakcie časopisu Maxík za tvorbu pre deti (5. 1. 2017)

Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík udelili v jednotlivých kategóriách výročné ceny za tvorbu pre deti v roku 2016.

Výročnú cenu za prozaickú tvorbu pre deti  získala Dana Hlavatá, za poéziu Ivona Ďuričová a za ilustračnú tvorbu akad. maliarka Anna Gajová.

Organizátori tak nadviazali na predchádzajúce ročníky udeľovania výročných cien a už trinásty raz ocenili autorov, ktorí zásadnú časť svojej tvorby venujú deťom.