Vydavateľstvo Perfekt (21. 12. 2015)

Vydavateľstvo Perfekt (21. 12. 2015)

Zdravý, pokojný, úspešný a priateľský rok 2016 želá

Magdaléna Gocníková, vydavateľstvo Perfekt