Výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – časopisu pre literatúru a umenie (prihlášky do 31. októbra 2016)

Výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – časopisu pre literatúru a umenie (prihlášky do 31. októbra 2016)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje

výberové konanie na miesto

šéfredaktora Romboidu

časopisu pre literatúru a umenie.

Základné predpoklady uchádzača: vysokoškolské vzdelanie, orientácia v súčasnom literárnom umení, prax v oblasti umeleckej tvorby či literárnej vedy a kritiky, praktické skúsenosti v odbore, publikačná činnosť, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť jedného svetového jazyka.

Požiadavky: projekt novej obsahovej štruktúry časopisu a koncepcie jeho ďalšieho vývoja, ktorý by reflektoval aktuálne dianie v literatúre a kultúre a orientoval sa na širší okruh čitateľov.

Projekt spolu s prihláškou do konkurzu a pracovným životopisom treba zaslať do 31. októbra 2016 na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,
Laurinská 2, 815 08 Bratislava

alebo na mejlovú adresu: aoss.spisovatelia@gmail.com.