Vo Filmotéke Kina Lumiere sa začína nová filmová sezóna s bohatým programom (1. 9. 2018)

Vo Filmotéke Kina Lumiere sa začína nová filmová sezóna s bohatým programom (1. 9. 2018)

Záber z filmu Tri dcéry (1967), r. Štefan Uher – cyklus: Slovenský filmový rok 1968. Foto: © Slovenský filmový ústav – fotoarchív

 

Po letných prázdninách prináša Filmotéka Kina Lumière zaujímavý program s novými cyklami. Pripomenie dávne i menej vzdialené výročia udalostí i filmových tvorcov, na plátno sa vrátia aj viaceré cykly, ktorých dramaturgia sa sústreďuje na vzácne dobové dokumenty z filmového archívu Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Filmotéka opäť premieta od 1. septembra 2018 a podľa slov jej kurátorov ponúka „mimoriadne bohatý“ program.

 

Slovenský filmový rok 1968 – filmy Štefana Uhra, Eduarda Grečnera a Jozefa Zachara

V septembri sa vo Filmotéke začnú dva štvormesačné cykly. Slovenský filmový rok 1968 ponúkne dlhometrážne filmy, ktoré mali v slovenskej kinodistribúcii premiéru v roku 1968. Zámerom kurátorov je čo najvernejšie evokovať návštevu kina pred päťdesiatimi rokmi. „Program bude kopírovať dobovú projekciu, čo znamená, že pred dlhometrážnymi filmami sa usilujeme premietať aj krátkometrážne filmy tak, ako to bolo v minulosti zvykom,“ hovorí Michal Michalovič, jeden z kurátorov Filmotéky Kina Lumière. „Navyše na úvod každého programového bloku premietneme aj dobový Týždeň vo filme podľa dátumu premiéry filmu.“ V septembri cyklus odštartujú filmy Tri dcéry (1967) Štefana Uhra, Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera a Psychodráma (1964) Jozefa Zachara.

Záber z filmu Na krásnom modrom Dunaji (1994), r. Štefan Semjan – cyklus:
25 rokov slovenského filmu. Foto: © Slovenský filmový ústav – fotoarchív

25 rokov slovenského filmu – filmy Martina Šulíka, Miloslava Luthera, Štefana Semjana, Eduarda Grečnera,  Ladislava Halamu, Vlada Balca a Mateja Mináča

Do decembra potrvá aj cyklus 25 rokov slovenského filmu, venovaný 25. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Predstaví dvadsať päť hraných filmov z rokov 1993 až 2017 a výber z dokumentárnej tvorby, vďaka čomu divákom okrem iného umožní sledovať vývoj domácej tvorby. „Súčasný stav slovenskej kinematografie je dobrý, predovšetkým z toho pohľadu, s akými problémami sa borila v 90. rokoch minulého storočia,“ vysvetľuje situáciu reflektovaného obdobia kurátor Filmotéky Richard Šteinhübel. „V tej dobe prežívala až hibernovala. Okrem Martina Šulíka, ktorý bol v tom čase jediným pravidelne nakrúcajúcim filmárom, bolo v 90. rokoch nakrútených minimum kinofilmov. Po roku 2000 sa situácia začala postupne zlepšovať aj vďaka nástupu mladých talentovaných tvorcov dokumentárnych filmov, ktoré boli oceňované i v zahraničí. Dnes už vidieť v slovenskej kinematografii aj určitú mieru diferenciácie.“ V septembri diváci uvidia filmy Anjel milosrdenstva (1993) Miloslava Luthera, Na krásnom modrom Dunaji (1994) Štefana Semjana, Záhrada (1995) Martina Šulíka, Jaškov sen (1996) Eduarda Grečnera, Tábor padlých žien (1997) Ladislava Halamu, Rivers of Babylon (1998) Vlada Balca a Všetci moji blízki (1999) Mateja Mináča. Filmy sa budú premietať chronologicky podľa roku vzniku.

Jubileá Magdy Vášáryovej, Stanislava Doršica a Patrika Pašša

K výročiam filmových osobností sa Filmotéka vracia prostredníctvom ich filmov. V septembri si takto pripomenie 70. narodeniny herečky Magdy Vášáryovej od jej debutu ako pätnásťročnej vo filme Vladislava Pavloviča Senzi mama (1964), cez nezabudnuteľné úlohy vo filmoch Marketa Lazarová (1967) Františka Vláčila či Postřižiny (1980) Jiřího Menzela, až po film Tichá radosť (1985) Dušana Hanáka, za ktorý získala cenu na filmovom festivale v San Reme. Pri príležitosti 75. narodenín kameramana Stanislava Doršica sa premietne za jeho osobnej účasti pásmo filmov, ktoré v spolupráci s ním pripravila filmová historička Eva Filová. Pripomenutím 70. narodenín strihača a producenta Patrika Pašša bude uvedenie filmu Tisícročná včela (1983) Juraja Jakubiska, ktorého kameramanom bol taktiež Stanislav Doršic. „Ďalším výročím, na ktoré by sme chceli na jeseň upriamiť pozornosť, je 55. výročie Slovenského filmového ústavu (SFÚ). V programe nájdete filmy, na ktorých sa SFÚ podieľal ako koproducent,“ hovorí Michalovič. V septembri sa premietnu dokumenty Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka, Momentky (2008) nedávno zosnulého režiséra Petra Krištúfka a 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna I. (2010) Martina Šulíka (2010).

Cykly k 80. výročiu Mníchovskej dohody, Očami filmových spravodajcov a Kraťasy z archívu: Kino Čas

Pre stálych návštevníkov „filmotékového“ kina kurátori pripravili aj pravidelné cykly. „V Double Bille sa v septembri venujeme 80. výročiu Mníchovskej dohody. Premietneme historický film Juliusa Ševčíka Masaryk (2016) s Karlom Rodenom v hlavnej úlohe, ktorý vyobrazuje osudy Jana Masaryka, československého veľvyslanca v Spojenom kráľovstve v rokoch 1937 – 1939, a tiež sofistikovaný a ironický pohľad Petra Zelenku na udalosti spred osemdesiatich rokov a ich vplyv na súčasnosť Stratení v Mníchove (2015).“ Cyklus Očami filmových spravodajcov, ktorý pre Filmotéku Kina Lumière pripravuje filmový dramaturg a publicista Rudolf Urc, v septembri uvedie týždenníky zachytávajúce dianie na filmových festivaloch, pokračovať bude aj cyklus v dramaturgii filmovej historičky Evy Filovej Kraťasy z archívu: Kino Čas so septembrovým programom krátkometrážnych osvetových poľnohospodárskych filmov.

Taiwanská sezóna pre Filmotéku

Unikátnu prehliadku Taiwanská sezóna pre Filmotéku pripravila hosťujúca kurátorka Kristína Aschenbrennerová. Podujatie v termíne od 6. septembra do 18. októbra 2018 predstaví jedenásť filmov taiwanskej kinematografie rôznych žánrov a období.

***

 

Program Filmotéky a viac informácií o filmoch nájdete na:

https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9076

https://www.facebook.com/SFUfilmoteka/

 

Kino Lumière:

https://www.kino-lumiere.sk/

https://www.facebook.com/kinolumiere/

---

Kontakt/informácie:

Simona Nôtová
tlačová tajomníčka SFÚ
Tel.: +421 2 57101542
Mob: +421 905 286 524
E-mail:
simona.notova@sfu.sk
www.sfu.sk

 

(Zdroj: SFÚ, e-mail z 28. 8. 2018)