Vlado Bálint, Bioba (13. 4. 2017)

Pozdravujem Vás, milí priatelia,
želám Vám a Vašim rodinám radostné prežitie veľkonočných sviatkov.

Vlado Bálint

 

(e-mial z 13. 4. 2017)