Vladímír Blaho (18. 12. 2018)

Vážený pán Dinka,

Vám i celej redakcii prajem  veľa síl do záslužnej práce, ktorú vykonávate na pôde časopisu. Prajem príjemné prežitie sviatkov v pokoji a dobrej nálade.

Vlado Blaho