Víťazi súťaže Junior Internet 2017 sú už známi (13. 4. 2017)

Víťazi súťaže Junior Internet 2017 sú už známi (13. 4. 2017)

Finalistky kategórie JuniorTEXT. Foto: archív EK – Zastúpenie na Slovensku

 

Vyhlásenie výsledkov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Mladí slovenskí blogeri či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári dostali aj tento rok príležitosť predviesť pred odbornou porotou svoje najlepšie schopnosti. Do 12. ročníka súťaže JUNIOR INTERNET sa mohli prihlásiť žiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska. Súťažné projekty hodnotila porota celkovo v šiestich kategóriách: JuniorWEB, JuniorBLOG, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorTEXT a JuniorLEARN. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo začiatkom apríla 2017 už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Niekoľko faktov o 12. ročníku Junior Internet

V prvom kole hodnotenia súťaže Junior Internet bolo prijatých 272 prác, čo je oproti minulému roku nárast až o 100 prác. Počas finále súťažnej konferencie prezentovalo 73 žiakov 58 projektov. Počas konferencie bolo online hlasovanie, na ktorom mohli účastníci, ale aj diváci, posielať hlasy najzaujímavejším projektom. Cenu "hlas ľudu" získal Ondrej Vrábel s projektom kategórie JuniorWEB „Liga proti reumatizmu na Slovensku“. V hlasovaní získal celkovo 299 hlasov zo 770 odovzdaných. Hlavným organizátorom súťaže  Junior Internet bola už tradične Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), hlavným partnerom podujatia bolo opäť Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Téma kategórie JuniorTEXT sa týkala nezištnej pomoci

Tento ročník JUNIOR INTERNETU bol špeciálny aj vďaka JuniorText-u, kde písali študenti svoje práce na tému Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným? Táto kategória mala v doterajšej histórii súťaže najväčší počet prihlásených prác aj vďaka zaujímavej téme.

„Hovorí sa, že cesta k skutočnému šťastiu vedie cez to, ako vie človek nezištne pomáhať iným. Pocit radosti a zadosťučinenia nám prináša dobre vykonaná práca, z ktorej má osoh nielen jedinec, ale aj naše najbližšie okolie, či celá spoločnosť. Možností, ktoré dnes môžu mladí ľudia využiť a pozitívne prostredníctvom nich ovplyvniť ich svoje okolie, je mnoho. Jednou z nich je napríklad Európsky zbor solidarity, ktorý mladým ľuďom ponúka zapojiť sa do rôznych projektov ako dobrovoľníci. Solidarita je v súčasnosti mimoriadne dôležitá, preto som rád, že túto tému reflektuje aj taká súťaž, akou je Junior Internet," povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek, ktorý nad súťažou tento rok prevzal záštitu.

Študenti mohli v rámci tejto kategórie napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner bol ľubovoľný. Dôležité bolo ukázať fantáziu, rozhľad a názor na danú tému. Šesť autoriek najlepších prác počas finále verejne odprezentovali svoje projekty pred odborníkmi z online biznisu, ďalšími kreatívnymi tvorcami, žiakmi a študentmi, či pedagógmi a návštevníkmi súťaže Junior Internet.

 Výsledky súťaže Junior Interent 2017 vo forme výsledkovej listiny. 

 

Zdroje:

  • Výsledková listina. In: Junior Internet 2017. [online]. Uverejnené: 6. 4. 2017. [citované 15. 4. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Víťazi súťaže Junior Internet 2017 sú už známi. In: EK: Zastúpenie na Slovensku [online]. Uverejnené: 13. 4. 2017. Posledná aktualizácia: 15. 4. 2017 [citované 15. 4. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.