Viliam a Lujza Jablonick/ý/á (21. 12. 2016)

Radostné Vianoce

a štastný nový rok

prajú

 

Merry Christmas
and happy New Year
wish

 

Viliam a Lujza

Jablonick/ý/á

 

List

 

Vianočný čas

sú krásne chvíle,

čas znova zažiť niečo milé,

rodinu objať, stretnúť priateľov,

spojenie duší cítiť aj bez slov.

Je to chvíľa, keď si spolu

sadáme k štedrovečernému stolu.

Na oblátky rozdáme si med

a tichú hudbu necháme znieť.

Keď v tme len sviečka sa mihoce,

vtedy všetci prajeme si

prekrásne Vianoce.

Od VZ