Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice (21. 12. 2016)

Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice (21. 12. 2016)

Želám Vám krásne a ničím nerušené sviatky a v novom roku všetko dobré.

Zároveň sa Vám všetkým chcem poďakovať za podporu, ktorú prejavujete Knižnici pre mládež mesta Košice a dobrú spoluprácu.

S pozdravom

Viera Ristvejová