Viera Procházková s rodinou (13. 4. 2017)

Viera Procházková s rodinou (13. 4. 2017)

Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto radostného posolstva, nech je slávenie Veľkej noci prameňom nádeje, radosti a pokoja.

Zo srdca želá Viera Procházková s  rodinou

 

(e-mial z 13. 4. 2017)