Viera Procházková (17. 12. 2015)

Viera Procházková (17. 12. 2015)

Veľmi pekne ďakujem všetkým redaktorom Literárneho týždenníka za prácu na tomto poli kultúrneho dedičstva. Vždy sa poteším, keď v našej pošte objavím ďalšie číslo. Cez bohatosť článkov a aktivít som dostatočne informovaná o dianí v kultúrnom  spoločenstve na slovensku i v zahraničí.
S pozdravom členka SSS Viera Procházková