Viera Čurmová (5. 1. 2017)

Šťastný nový rok 2017 v naďalej úspešnom pracovnom nasadení

želá

Viera Č Hé