VI. memoriál pátra Šebastiána vo Valaskej Belej (19. jún 2020)

VI. memoriál pátra Šebastiána vo Valaskej Belej (19. jún 2020)

V piatok 19. júna 2020, na sviatok Božského srdca Ježišovho, si vo Valaskej Belej svätou omšouodhalením pamätnej tabule pripomenieme 6. výročie odchodu do večnosti vzácneho človeka a kňaza pátra Šebastiána Labu, SJ. Páter Šebastián sa zapísal do našich sŕdc svojou dobrotou, múdrosťou a hlbokou láskou ku Kristovi, ktorú prejavoval aj vrúcnym vzťahom k Svätému otcovi Jánovi Pavlovi II.

Svätú omšu bude o 17.00 hod. vo farskom Kostole sv. Michala archanjela celebrovať J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Po sv. omši bude pátrovi Šebastiánovi odhalená a požehnaná pamätná tabuľa.

JÁN KOŠIAR