8. 12. – Vernisáž výstavy Otisa Lauberta VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM – v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (výstava potrvá do 21. 1. 2017)

8. 12. – Vernisáž výstavy Otisa Lauberta VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM – v Galérii umenia Ernesta Zmetáka  v Nových Zámkoch (výstava potrvá do 21. 1. 2017)

Otis Laubert: Bez názvu, zo série interpretácie, 1990, asambláž. Reprofoto: archív GEZ

 

Galéria umenia Ernesta Zmetáka  v Nových Zámkoch

na vernisáž výstavy

Otis Laubert

VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM

vo štvrtok 8. decembra  2016 o 17.00 hodine v Galérii umenia Ernesta Zmetáka na Björnsonovej ul. 1 v Nových Zámkoch.

Výstavu otvorí Helena Markusková.

Výstava potrvá do 21. 1. 2017.

 

Otvorené:

Utorok – piatok: 8.00 – 17.00 hod.

Sobota: 9.00 – 13.00 hod.

 

***

Meno Otisa Lauberta (1946), sa spája s autentickým programom, založeným na zbierke nájdených predmetov a otvorenosti k výtvarným experimentom. Je majstrom rozličných foriem koláže, asambláže, objektov, inštalácií a kresieb s osobitnou privátnou poetikou a originálnym videním. V uplynulých rokoch galéria predstavila výber z jeho rozsiahlej tvorby na viacerých samostatných (Kresby, 1993, Zo série Mail art, 1996, Vlajkonoš si zobral kartografku, 2007) a tematických výstavách (Kóany, 2002, Varianty na mail art, 2004, Pocta Kassákovi3, 2007). Medzi dielami Otisa Lauberta pomerne veľkú skupinu tvoria rôzne druhy interpretácií z dejín umenia. V podstate od začiatku sa tiahnu jeho tvorbou a doteraz neboli prezentované na samostatnej výstave. Reagoval v nich na diela významných umelcov a výtvarné smery z nezvyčajného pohľadu alebo sa inšpiroval  svojráznou atmosférou lokalít a kultúr (1967 – 2016). Dejiny umenia alebo inak – kumšt stali sa pre neho jednou z oblastí trvalého záujmu, zásobárňou tém, motívov a postupov, do ktorej s príznačnou invenčnosťou tvorivo vstupuje.

Otis Laubert: Piaty raz dobrý deň, pán Kassák, 1997,
koláž, papier, 100 x 70 cm. Reprofoto: archív GEZ

 

Výstava Voľným krokom kumštom prevedie malými dejinami interpretácií (1967 – 2016). Popri relatívne veľkej kolekcii interpretácií diel starého umenia – umelca najviac inšpirovalo moderné umenie 20. storočia, novátorské tendencie a najmä diela priekopníkov. Zvláštne miesto v nich zaujímajú aj diela adresované Lajosovi Kassákovi – rodákovi z Nových Zámkov, predstaviteľovi konštruktivizmu. Otis Laubert patrí k autorom, ktorí sa od začiatku zúčastňovali akcií realizovaných na počesť Kassáka (1987, 1992, 1997, 2007).

Voľným krokom kumštom sú netradične formulované úvahy umelca o umení,  ktoré odkrývajú svojrázny pohľad na inšpirujúce dejiny umenia.       

 

Otis Laubert študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu (1961 – 1964) v Bratislave.  Etabloval sa v rámci neoficiálnej scény: zapojil sa do viacerých aktivít  (I. Otvorený ateliér, 1970, Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, 1979 – 1986), zúčastnil sa výstav v Slovenskej akadémii vied (Bratislava, 1978 – 1979). Od roku 1977 organizoval výstavy, na ktoré nadviazal činnosťou Filiálky Guggenheimovho múzea v byte v Bratislave (1984 – 1997). Samostatne vystavuje od roku 1979. V roku 1991 s dlhoročnými priateľmi založili skupinu A – R, ktorá po premiére v Dome umenia v Bratislave (1992), realizovala rad výstav doma i v zahraničí (1992 – 2007). V roku 2001 mu vyšla monografia. V rokoch 2015 – 2016 založil a viedol Múzeum Otisa Lauberta v Bratislave.

 

(Zdroj: GEZ NZ, e-mail zo  6. 12. 2016)

 

Kontakt/informácie:

Galéria  umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

Telefón: 035/6408440-1-2

Mobil: +421 905 822 389

E-mail: katidecsi@galerianz.eu

Web: www.galerianz.eu