Verejné konzultácie: vyjadrite sa k rozpočtu EÚ po roku 2020 (10. 1. 2018)

Verejné konzultácie: vyjadrite sa k rozpočtu EÚ po roku 2020 (10. 1. 2018)

Komisia o pár mesiacov predloží návrh ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2020, ktorý je známy ako viacročný finančný rámec (VFR). Dnes sa konala prvá orientačná diskusia kolégia komisárov na túto tému. Komisia zároveň dnes začala sériu verejných konzultácií o prioritách EÚ, ktoré by sa mali odzrkadliť v budúcom rozpočte. Tieto konzultácie nadväzujú na uverejnenie diskusného dokumentu Komisie o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017 a Bielu knihu o budúcnosti Európy z 1. marca 2017, v ktorých sa apeluje na občanov, aby sa zapojili do diskusie o kľúčových rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na našu spoločnú budúcnosť.

Napriek kráteniu zdrojov úspornými opatreniami sa očakáva, že z rozpočtu EÚ sa bude naďalej investovať do podpory rastu, tvorby pracovných miest a inovácií, ako aj do riešení hlavných výziev nasledujúceho desaťročia, medzi ktoré patrí digitálna revolúcia, globalizácia, zmena klímy, migrácia, obrana a bezpečnosť. Občania môžu vyjadriť svoj názor na to, v ktorých oblastiach vidia najväčšiu pridanú hodnotu EÚ a kam by mala investovať viac, aby dosiahla maximálnu návratnosť každého investovaného eura. Takisto sa môžu vyjadriť k fungovaniu súčasných politík a programov EÚ, ako sú politika súdržnosti a politiky v oblasti mládeže, podpora inovácií a podnikov a investície do strategickej digitálnej, dopravnej a energetickej infraštruktúry, prípadne navrhnúť možnosti ich zlepšenia z hľadiska výkonu, zjednodušenia alebo synergií.

Výsledky konzultácií budú slúžiť ako podklad pre prebiehajúcu diskusiu o budúcom VFR a doplnia tak možnosti a návrhy, ktoré predložili členské štáty, miestne orgány a zainteresované strany zo súkromného sektora. Komisia potom v máji 2018 predloží svoj návrh budúceho rozpočtu EÚ.

Do verejných konzultácií sa môžete zapojiť tu: https://ec.europa.eu/info/consultations_en

 

Kontakt/informácie:

Ingrid Ludviková

Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile: +421 949 213 374

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku