Veľký charitatívny, multimediálny koncert pre Nadáciu výskum rakoviny v Slovenskom rozhlase Bratislava (16. 12. 2018)

Veľký charitatívny, multimediálny koncert pre Nadáciu výskum rakoviny v Slovenskom rozhlase Bratislava (16. 12. 2018)

Dňa 16. 12. 2018 sa uskutočnil veľký charitatívny, multimediálny koncert pre Nadáciu výskum rakoviny v Slovenskom rozhlase Bratislava. Koncert bol sprevádzaný krásnymi fotografiami prírody Liptova a Tatier od ĽUBOMÍRA SCHMIDU, EsFIAP EFIAP, MZSF, 

ktoré umocnili vianočnú atmosféru a vniesli pokoj a lásku k všetkým ľudom dobrej vôle. 

Krásne Vianoce.

-s-

Foto: Ľubomír Schmida

(Zsroj: ĽS, e-mail zo 17. 12. 2018)