V Podhájskej si uctili sv. Cyrila a sv. Metoda

V Podhájskej si uctili sv. Cyrila a sv. Metoda

Chvíľka ticha pred súsoším solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda v areáli Termálneho kúpaliska Podhájska. Foto: archív D. S.

 

JOZEF BARCAJ, bývalý riaditeľ Termálneho kúpaliska Podhájska, si spolu s DANIELOU SUCHOU, predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, a s NENADOM ŽIVANOVOM, predsedom Kultúrno-umeleckého spolku Branislava Nušića z Lalića vo Vojvodine, uctili svätých solúnskych bratov položením venca k ich pomníku v areáli Termálneho kúpaliska Podhájska, ktorý tam bol nainštalovaný v roku 2013 pri príležitosti 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda k našim predkom.

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol: „Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!“

 

DANIELA SUCHÁ, CYRILOMETODIADA, o. z.

 

Foto: Štefan Suchý

 

(Zdroj: www.cyrilometodiada.sk/v-podhajskej-sme-si-uctili-sv-cyrila-a-sv-metoda)