Uvedenie knihy Jozefa Daníka Návraty 7. 9. 2023 v Liptovskom Mikuláši

Uvedenie knihy Jozefa Daníka Návraty 7. 9. 2023 v Liptovskom Mikuláši

Mesto Liptovský Mikuláš a OZ Ľuďom Mikuláša
Dom Matice slovenskej a MO Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
Spolok slovenských spisovateľov a Rázusovie klub spisovateľov
Vydavateľstvo GEORG v Žiline

Vás pozývajú

vo štvrtok 7. septembra 2023 o 17.00 hod.

do Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši

na literárno-hudobný program

s uvedením knihy Jozefa Daníka Návraty

V programe učinkujú:

Recitátori a ľudová hudba Lúčanskí hudci z Lúčok.