Úspešné slovensko-srbské a srbsko-slovenské mosty (2019)

Úspešné slovensko-srbské a srbsko-slovenské mosty (2019)

Na snímke (hore) beseda na podujazí Zima s knihou v Bášskom Petrovci v Srbsku. Foto: Jaroslav Čiep (zdroj: hl.rs)

 

V ostatných dvoch rokov sa mimoriadne rozvinula slovensko-srbská a srbsko-slovenská spolupráca. Prispela k tomu aj silná enkláva slovenských krajanských spisovateľov  z Vojvodiny, z ktorých viacerí sú aj členmi Združenia srbských spisovateľov (ZSSS) v Belehrade.

Základom spolupráce sa stala Zmluva o spolupráci medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Združením srbských spisovateľov a intenzívna komunikácia a spolupráca predsedu SSS MIROSLAVA BIELIKA a predsedu ZSSS RADOMIRA ANDRIĆA. Spolupráca medzi združeniami sa rozvinula v oblasti vzájomnej účasti na podujatiach – srbských a slovenských krajanských spisovateľov zo Srbska na Slovensku a naopak slovenských spisovateľov v Srbsku. Významným podujatím bolo napríklad medzinárodné kolokvium Veľký pán Dunaj štátov ležiacich na Dunaji v dňoch 7. –  9. 9. 2017 v najjužnejšie ležiacom slovenskom meste Štúrovo, ktorého hlavnými usporiadateľmi boli SSS)a ZSSS.

Rok 2019 bol bohatý na podujatia v Srbsku, ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia SSS.

Na podujatí ZIMA S KNIHOU v Báčskom Petrovci a Starej Pazove, ktoré bolo spojené s prezentáciami a besedami, sa koncom februára 2019 prezentovala aj antológia slovenských básnikov Básnici 2018 a vydanie knihy  Láskovičky slovenského spisovateľa, prekladateľa a člena SSS MIROSLAVA DEMÁKA, ktorý žije natrvalo na Slovensku, ale pochádza z Vojvodiny. Zúčastnili sa na ňom aj Miroslav Bielik a JÁN TAZBERÍK. Počas podujatí sa uskutočňovalo aj autorské čítanie.

 

Z podujatia Zima s knihou. Zľava: Miroslav Demák, Miroslav Bielik, Vladimír Valentík a Ján Tazberík. Foto: Jaroslav Čiep (zdroj: hl.rs)

 

V dňoch 21. – 24. Mája 2019 sa zástupcovia SSS ŠTEFAN CIFRA a Miroslav Demák zúčastnili na DŇOCH SLOVANSKÉHO PÍSOMNÍCTVA K SVIATKU CYRILA A METODA V BELEHRADE. V rámci podujatia sa konal seminár a literárny večer s prezentáciou tvorby slovenských a srbských spisovateľov.

Na tradičnom krajanskom podujatí v Srbsku LITERÁRNE SNEMOVANIE sa 4. mája 2019 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci odovzdávali Ceny Nového života jubilantom a nechýbal ani seminár o tvorbe slovenských aj dolnozemských autorov a prezentácia z tvorby slovenských autorov zo Slovenskej republiky. Zúčastnili sa na ňom Miroslav Bielik, predseda SSS, krajanskí spisovatelia VIERA BENKOVÁ, básnik a vedúci redaktor krajanského vysielania v novom Sade MARTIN PREBUDILA, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra VLADIMÍR VALENTÍK, hlavná a zodpovedná redaktorka mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život ZDENKA VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ a iní.

Zástupcovia SSS sa zúčastnili aj na 50. jubilejnom ročníku medzinárodného festivalu SMEDEREVSKÁ BÁSNICKÁ JESEŇ, ktorý bol spojený s MEDZINÁRODNÝM KNIŽNÝM VEĽTRHOM V BELEHRADE. Na podujatí sa konali prezentácie a besedy so slovenskými hosťami a vystúpili na ňom aj zástupcovia SSS Miroslav Bielik a Miroslav Demák, prekladateľ knihy Smederovo, z krajanských Slovákov Vladimír Valentík, domácich srbský fotograf Milan Panić a iní

Hlavnou cieľovou skupinou uvedených úspešných podujatí sú vojvodinskí Slováci, ale aj srbskí čitatelia a milovníci poézie. Najväčším prínosom bolo zoznámenie
čitateľov so súčasnými slovenskými autormi a ich aktuálnou tvorbou. Autori sa v rámci besied a literárnych večerov aktívne podieľali na komunikácii s čitateľmi. Na jednotlivých podujatiach sa priemerne zúčastnilo okolo 60 divákov.

Záujmom bolo, samozrejme, prehlbovať a rozvíjať slovensko-srbské a srbsko-slovenské mosty.

Redakcia

Podujatia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.