Unie českých spisovatelů (23. 12. 2023)

Vážení a milí kolegové,
dovolte mi, abych jménem svým i Unie českých spisovatelů popřál redakčnímu kolektivu i všem přispěvatelům Literárního týdeníku příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, tvůrčích nápadů i životní pohody v příštím roce 2024.
S upřímným pozdravem
S projevem úcty
PhDr. Alexej Mikulášek, PhD.
(člen vedení UČS)