Týždeň slovenských knižníc – Knižnice pre všetkých – 4. 3. 2024 – na Bratislavskom hrade

Týždeň slovenských knižníc – Knižnice pre všetkých – 4. 3. 2024 – na Bratislavskom hrade

Slovenská asociácia knižníc pozýva

na slávnostné otvorenie podujatia

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC – KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

pod mottom Každý je iný, spoločne sme silní

 

v pondelok 4. marca 2024 o 13 hod.

vo výstavných priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu

 

Sprievodný program:

11.00 hod. – otvorenie nových priestorov Parlamentnej knižnice

Severné hradby Bratislavského hradu

14.00  hod. – interaktívna výstava aktivít knižníc

 

Týždeň slovenských knižníc trvá od 4. do 10. marca 2024.

 

***

Kontakt:

Mgr. Lenka Čechvalová, referát marketingu a PR,

Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava

 

 

***

 

Týždeň slovenských knižníc 2024

(Tlačová správa)

 

25. ročník Týždňa slovenských knižníc 2024 (ďalej TSK 2024) sa uskutoční pod tradičným mottom Knižnice pre všetkých. Tohto roku Slovenská asociácia knižníc bola ešte konkrétnejšia a pridala motto: Každý je iný, spoločne sme silní. Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská asociácia knižníc. Spoluorganizátormi sú Staromestská knižnica v Bratislave, Kancelária Národnej rady SR a Európsky parlament, kancelária na Slovensku. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

Záštitu nad podujatím „Týždeň slovenských knižníc 2024“ a „Je nás počuť“ prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Tlačová konferencia bude prebiehať 4. 3. 2024 o 12.00 hod. vo výstavných priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu.

Cieľom TSK 2024 je poukázať na synergiu a zdôrazniť spoluorganizovanie spoločných projektov a podujatí s inými organizáciami. Celoslovenským podujatím oslovujeme všetky generácie používateľov a zvyšujeme povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Chceme zdôrazniť, že slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom. Pracujú s témami ako digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám. Zároveň počas TSK 2024 knižnice upriamia pozornosť na knihy, pretože knihy napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, kritické myslenie, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity. Knihy nielen pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Knihy sú v súčasnej dobe potláčané používaním moderných technológií, ale aj napriek tomu by mali byť súčasťou domácností.

Slávnostné otvorenie TSK 2024 sa uskutoční 4. marca 2024 vo výstavných priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu. Jeho súčasťou je aj otvorenie nových priestorov Parlamentnej knižnice na Severných hradbách Bratislavského hradu, interaktívna výstava aktivít knižníc na Slovensku, prezentácia vzdelávacích aktivít, propagácia kreatívnych dielní a digitálneho vzdelávania v knižniciach.

Otvorenie TSK je tradične spojené aj s odovzdávaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK jednej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v roku 2023. Tohto roku Slovenská asociácia knižníc ocení Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave za projekt Cyklus VedoMost. Hlavnou myšlienkou podujatia pre širokú verejnosť je vzbudiť záujem o vedu, budovať mosty medzi ľuďmi a tak nadobudnúť nové a vzácne vedomosti.

Súčasťou celoslovenského týždňového podujatia (4. – 10. 3. 2024) je podujatie Je nás počuť. Organizujú ho knižnice v stredu 6.3.2024 spoločne o 15.30 hod. naprieč Slovenskom. Číta sa v jeden deň a v jednu hodinu. Jedná sa o symbolickú akciu a možností je veľa. Niekde čítajú tak, že otvoria okná a vyložia reproduktory, niekde sa číta pred knižnicou, niekto vysiela Live a dáva na sociálne siete, niekde čítajú v obecných rozhlasoch a pod. Cieľom nie je mať veľký počet poslucháčov, ale aby o nás ľudia vedeli, aby nás bolo počuť.

V roku 2024 si pozornosť zaslúžia aj významné knižnice, ktoré oslavujú 100. výročia svojho založenia, ako napr. Kysucká knižnica v Čadci, Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach a Krajská knižnica v Žiline.

 

Vybrané aktivity slovenských knižníc:

–  Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – Ako sa Hanka naučila sporiť – tematické zážitkové podujatie o finančnej gramotnosti

–  Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto –  Hlasovanie v ankete Kniha Kysúc

–  Kysucká knižnica v Čadci –  Nezabudnuteľný herec a spisovateľ Jozef Kroner –  divadelná ukážka, beseda a spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kronera (v spolupráci s DS Staškovan, Spolkom rodákov Jozefa Kronera)

–  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – prezentácia vzácnych historických tlačí

–  Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto – Súťaž pre mladých – Knižný influencer

–  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – vyhlásenie literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí – Literárny salón Trnava 2024

–  Turčianska knižnica v Martine – slávnostné udeľovanie čestného členstva knižnice

–  Oravská knižnica A. Habovštiaka – Hravá lego robotika – deti si postavia a naprogramujú Animal alarm, kde budú pozorovať dinosaury

–  Štátna knižnica v Košiciach – komentovaná prehliadky výstavy Herbae Veteris Mundi – pri príležitosti 300. výročia narodenia mnícha Cypriána z Červeného Kláštora

–  Spišské kultúrne centrum a knižnica – Boj s dezinformáciami – diskusný seminár zameraný na boj proti dezinformáciám a hoaxom

–  Tekovská knižnica v Leviciach – Literárna kaviareň – podujatia zamerané na prezentáciu tvorby regionálnych amatérskych umelcov a tvorcov

–  Popradská knižnica v Poprade – Mozgovňa pre všetkých – medzigeneračné stretnutie plné pamäťových výziev, hier a cvičení

–  Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – Ako sa nestratiť v informačnom šume – beseda s redaktorom RTVS o práci, spôsobe získavania a spracúvania informácií

–  Ústredná knižnica SAV – Knižný swap

–  Krajská knižnica v Žiline – Tréning pamäti – pre všetkých, ktorí si chcú precvičiť pamäť

–  Knižnica pre mládež mesta Košice – pasovanie za Kráľa detských čitateľov

–  Hornozemplínska knižnica vo Vranove n/Topľou – Rocková poézia na cestách – literárno-hudobný workshop s Martinom Sarvašom

–  a množstvo iných

 

Počas TSK knižnice pripravili aj bonusy pre svojich čitateľov:

–  členské zdarma na rok

–  amnestia od poplatkov

–  týždeň vrátenia nevrátených kníh

–  predstavuje sa práca knihovníkov, ktorú bežne čitatelia z druhej strany pultu nemôžu vidieť

–  slávnostné zápisy prvákov

 

***

Spracovali:

Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda Slovenskej asociácie knižníc, v.r.; kontakt: tel.: +421908177 992; ondrej.latka@tuke.sk

PhDr. Kamila Prextová, MBA, predsedníčka sekcie verejných knižníc Slovenskej asociácie knižníc; +421907352943; kamila.prextova@kosicekmk.sk