Tlačová konferencia k výstave Generácia 909,76 (25. júna 2020 – 10. januára 2021)

Tlačová konferencia k výstave Generácia 909,76 (25. júna 2020 – 10. januára 2021)

Milí priatelia,

v mene Slovenskej národnej galérie Vás srdečne pozývam na tlačovú konferenciu k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 25. júna 2020 o 11.00 v priestoroch výstavy na 3. poschodí Esterházyho paláca (Námestie Ľudovíta Štúra 4 v Bratislave).

 

Výstavný projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický" priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Výstava v roku 2020 preveruje tento umeleckohistorický pojem, jeho obsah a vznik. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým kurátorky umeleckohistorickú tému preveria.

Výstava potrvá do 10. januára 2021, viac informácií nájdete na našom webe.

Kontakt:

Bc. Klára Hudáková, manažérka pre publicitu

Oddelenie marketingu a tvorby programov

Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava

Dočasné pracovisko:

Kollárovo nám. 10, 811 07

M +421 911 334 560

T +421 2 20 47 61 46

E Klara.Hudakova@sng.sk

W sng.sk webumenia.sk