11. – 15. 4. – TATRANSKÁ LITERÁRNA JAR 2018

11. – 15. 4. – TATRANSKÁ LITERÁRNA JAR 2018

Stretnutie s poprednými bulharskými, českými, slovenskými a srbskými spisovateľmi vo Vysokých Tatrách a podhorí

Tatranská literárna jar sa stáva už tradičným podujatím v regióne Vysokých Tatier. Primárnym zámerom podujatia, ktorého hlavnými organizátormi sú mesto Vysoké Tatry, Knižnica Vysoké Tatry a Spolok slovenských spisovateľov, je prezentácia a propagácia pôvodnej slovenskej a kvalitnej prekladovej literatúry, jej tvorcov, tak slovenských, ako aj zahraničných spisovateľov – najmä medzi mladými ľuďmi, študentmi v školách i čitateľmi v knižniciach. Minulý rok sa na úspešnom podujatí zúčastnilo 17 spisovateľov zo Slovenska, Srbska, z Čierneho Hory a Českej republiky, tohto roku to bude až 26 literárnych tvorcov z Bulharskej, Českej, Slovenskej a Srbskej republiky.

 

Tohtoročná Tatranská literárna jar (TLJ) sa uskutoční 11. až 15. apríla 2018. V poradí už tretí ročník podujatia bude výnimočný slávnostnou prezentáciou Antológie súčasnej slovenskej a českej poézie či Antologie současné české a slovenské poezie s názvom Refrény času. Súčasťou TLJ 2018 budú okrem prijatia primátorom mesta Vysoké Tatry na Mestskom úrade Starý Smokovec, besedy slovenských spisovateľov so študentmi a čitateľmi, ako aj literárne večery so zahraničnými účastníkmi. Besied sa zúčastnia najmä básnici zaradení v spomínanej antológii. Zahraniční hostia i domáci spisovatelia navštívia Ľadový dom na Hrebienku, Lyceálnu knižnicu, múzeá a galérie a ďalšie pamiatky v Kežmarku, Tatranskej Lomnici a Štrbskom Plese. V rámci podujatia sa uskutoční kolokvium k otázkam spolupráce zúčastnených spisovateľských združení, vydavateľských zámeroch a prekladoch literárnych diel.
Oba minulé ročníky Tatranskej literárnej jari – najmä vďaka organizačným dušiam podujatia riaditeľke Mestskej knižnice vo Vysokých Tatrách Janke Kapustovej, vedúcemu oddelenia kultúry a športu MÚ Jánovi Bendíkovi, podpore Mestského úradu Vysoké Tatry, najmä primátora mesta Jána Mokoša a ďalších jeho spolupracovníkov, ako aj spoluorganizátorov – Spolku slovenských spisovateľov pod vedením jeho predsedu Miroslava Bielika. Doložili záujem mladých ľudí a čitateľskej verejnosti o diskusné stretnutia s tvorcami našej pôvodnej literárnej tvorby, o našu pôvodnú i zahraničnú literatúru v slovenských prekladoch. Nepochybne sa to zopakuje aj v tomto, dnes už treťom ročníku podujatia. A tak zostáva len srdečne pozvať všetkých milovníkov literatúry spod Tatier i z okolitých regiónov na túto zaujímavú akciu.
Redakcia

 

Mapka:

Zdroj: Vysoké Tatry