Tatranská galéria Poprad (20. 12. 2017)

Tatranská galéria Poprad (20. 12. 2017)

Milí priatelia umenia a Tatranskej galérie v Poprade,
na sklonku roka 2017 Vám ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov
v roku 2018 šťastie, zdravie, pohodu
a veľa krásnych stretnutí s umením.

Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade
a kolektív pracovníkov