Tatiana Tokolyová (2. 1. 2016)

Dovoľte mi zaželať Vám nech je pre Vás nový rok 2016 jeden z výnimočných rokov, tak v oblasti tvorivo-publikačnej činnosti, ako i čitateľskej priazne.

Tatiana Tokolyová