Talentované slovenské výtvarníčky ukázali v Bruseli ako sa „hľadá krása“ (12. 7. 2016)

Talentované slovenské výtvarníčky ukázali v Bruseli ako sa „hľadá krása“ (12. 7. 2016)

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Minister Lajčák otvoril v bruselskom Parlamentáriu výstavu Hľadanie krásy/Searching for Beauty, ktorá bude reprezentovať Slovensko počas predsedníctva v Rade EÚ. Ide o umelecký projekt z dielne slovenských výtvarníčok OVÉ Pictures, ktorý odkazuje na Slovensko ako na dynamickú krajinu talentovaných ľudí, držiacich krok so súčasnými trendmi.

„Budúcnosť Európy, vrátane estetických hodnôt, je v rukách mladej generácie. Preto sme išli hľadať odpovede o európskej umeleckej budúcnosti k talentovanej dvojici slovenských výtvarníčok Michaele Čopíkovej a Veronike Obertovej,“ uviedol minister M. Lajčák za prítomnosti podpredsedníčky Európskeho parlamentu Sylvie Guillaumovej, zástupcov Európskeho parlamentu, diplomatov a ďalších hostí.

Ako dodal minister, vďaka tomu, že výstava má dve dimenzie – jednu interaktívnu v budove Parlamentária a druhú na webe, do projektu sa môžu zapojiť ľudia, ktorí sa tak stanú súčasťou hľadania svojej vlastnej verzie krásy. „Nepochybne bude prinajmenšom taká pestrá, ako sú európske národy. Občanom EÚ však dáva aj úplnú slobodu prejaviť sa. A to je presne jedna z hodnôt, ktoré nás zjednocujú v tej obrovskej kultúrnej rôznorodosti,” dodal.

***

Kurátorka projektu Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, povedala: „Nielen kvôli predsedníctvu našej krajiny v Rade EÚ, ale aj v kontexte posledných hektických udalostí v Európskej únii, je dôležité sústrediť sa na pozitívny prístup k zmenám a komunikovať možnosti, ktoré aj vďaka členstvu v únii máme. Naša výstava hovorí o potrebe hľadania novej krásy, s ktorou sa vieme identifikovať, ľudských tém, ktoré sú nám všetkým spoločné a idú aj nad rámec politiky.“ Poukazuje na to, že do nášho vnímania vizuálnej kultúry sa v poslednej dobe dostali obrazy nového prostredia, v ktorom žijeme. Neukazujú idealizované obrázky Slovenska, ale pracujú s reálnym prostredím, v ktorom ľudia žijú a majú k nemu emocionálne väzby. Preto s chápaním krásy ako súčasti každodennej reality, ale aj dôležitej pozitívnej sily súčasnosti, pracuje výstava Hľadanie krásy a k nej prislúchajúca webová galéria GIF-ov.

Populárny formát digitálnej grafiky GIF si autorky zvolili aj ako východisko výstavy Hľadanie krásy. Princíp jednoduchého vytvárania krátkej animácie, zloženej z obrázkov v časovej slučke, používajú v interaktívnych papierových objektoch na výstave. Objekty sa v súčinnosti s divákom správajú ako historické optické hračky – zoetrope, dioráma či praxinoskop. Vďaka dôvtipnému oživeniu objektov elektronikou v spolupráci s umelcami Jánom Šickom a Romanom Mackovičom si každý divák môže objekty sám rozpohybovať alebo zostaviť si svoj vlastný výber toho, čo považuje za krásne.

K hľadaniu krásy patrí aj web, kde si ktokoľvek môže vygenerovať a zverejniť svoj GIF. Autorky týmto krokom prizvali k tvorbe aj slovenskú a európsku, respektíve svetovú verejnosť.  „Veríme, že témy, ktoré najrôznejší ľudia pomocou svojich GIF-ov prinesú, nám pomôžu pochopiť, čo dnes pokladajú obyvatelia Slovenska a iných krajín za krásne,“ uviedla výtvarníčka Michaela Čopíková.

Výstavu uvidia diváci v Parlamentáriu, návštevníckom centre Európskeho parlamentu, kde sa denne pohybujú tisícky ľudí, do 18. septembra. Ďalšie pokračovanie bude mať v Amsterdame a Linzi. Na konci predsedníctva sa výstava predstaví aj v Bratislave, konkrétne začiatkom roka 2017.

 

Foto: archív MZV SR

 

Zdroj: Talentované slovenské výtvarníčky ukázali v Bruseli ako sa „hľadá krása“. In: Európske noviny: Domov: Kultúra [online]. Uverejené: 12. 7. 2016 [citované 13. 7. 2016]. Dostupné na interente: <TU>.

 

PREČÍTAJTE SI: Projekt Hľadanie krásy. Vytvor svoj GIF, uvidia ho v celej Európe (12. 6. 2016)