Svetozár Krno (25. 12. 2023)

Svetozár Krno (25. 12. 2023)