Svetozár Krno (22. 12. 2018)

Svetozár Krno (22. 12. 2018)

Príjemné vianočné sviatky Vianoce a činorodý celý nový rok
2019
želá
Svetozár Krno