Svätá omša za MAJSTRA STANA DUSÍKA – v nedeľu 6. 12. 2020 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch

Svätá omša za MAJSTRA STANA DUSÍKA – v nedeľu 6. 12. 2020 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

uplynul rok, čo nás náhle opustil významný maliar, ilustrátor, esejista akademický maliar MAJSTER STANO DUSÍK.

V nedeľu 6. decembra 2020 o 18.00 hod. budeme v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch

vo svätej omši ďakovať Nebeskému Otcovi za nášho drahého priateľa  Stanislava a vyprosovať mu večnú radosť v Dome Pánovom.

Prosím, spomeňte si naňho vo svojich modlitbách.

S vďakou
Daniela Suchá

 

Na snímke (hore): Stano Dusík (Zdroj foto: sk-sk.facebook.com/stanodusik)