Súťaž BRATISLAVA, MOJE MESTO 2016 (UZÁVIERKA 30. 4. 2016)

Súťaž BRATISLAVA, MOJE MESTO 2016 (UZÁVIERKA 30. 4. 2016)

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava-Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 6. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov Bratislava, moje mesto 2016.

 

Téma: BRATISLAVA A EKOLÓGIA  
Zem bojuje s rôznymi ekologickými katastrofami. Ľudia zaslepení vlastnými problémami a pohodlnosťou prírodu dlhodobo ničia. Vymierajú zvieratá aj rastliny. Vymierajú aj ľudia? Dokedy Zem vydrží drancovanie civilizáciou? Ľahostajnosť ľudí nevedie k dobrému koncu. Dá sa to ešte nejako zvrátiť alebo je neskoro? Nájsť riešenie skúsia deti. Alebo sa aspoň zamyslia nad tým, čo je naozaj dôležité.

 

Literárne práce:
Práce by mali mať rozsah maximálne 4 strany A4. Oceníme originálny nápad, fantáziu, myšlienku príbehu a zručnosť v písaní v rámci daného žánru.


1. Bratislava bola jedno z mála miest, ktoré prežili... (katastrofická alebo fantázijná poviedka )
Čas sa naplnil. Zem je už taká zdevastovaná, že pomôže len zázrak. Aká ekologická katastrofa postihla Zem? Čo sa stalo? Má ľudstvo nádej zachrániť sa? Bratislava je jedno z mála miest, ktoré prežili. Občania bojujú zo všetkých síl, aby zachránili seba i Zem. Je možné ešte odvrátiť katastrofu a ako?


2. Takto zachraňujem svet ja (úvaha alebo príbeh)
Čo robím pre naše mesto ja, moja rodina alebo moja trieda, a prečo? Moment, kedy som si uvedomil, aká je príroda dôležitá alebo ohrozená.

Môže to byť spomienka, film alebo osoba, ktoré Vás inšpirovali, aby ste sa starali o životné prostredie.
Napíšte príbeh alebo úvahu o svojej osobnej skúsenosti alebo vzťahu k ekológii a k životnému prostrediu. Možno niektorí aj niečo naozaj robia pre dobro veci, niektorí nevedia ako začať, niektorí nepovažujú znečistený svet za vážny problém.

 

3. Ekoprimátor (príhovor a nariadenia primátora)
Práve ma zvolili za primátora mesta Bratislavy. Môj program je: ochrana prírody, udržiavanie čistoty a mobilizácia obyvateľstva k ekológii. Viem presne, čo treba spraviť, aby sa Bratislava stala príjemným domovom a vzorom pre iné mestá v tom, ako ochraňovať prírodu a nechať pre ňu dostatok priestoru.

 

Výtvarné práce:
Zelená Bratislava?

Ľubovoľnou technikou alebo ich kombináciou vyjadrite myšlienku nášho mesta vo vzťahu k ekológii alebo k životnému prostrediu. Môže to byť Bratislava zdevastovaná ako výstraha, Bratislava plná zmien a návrhov, ako zlepšiť životné prostredie v našom meste, ako ísť príkladom pre iné mestá. Do témy ekológie patrí ovzdušie, voda, doprava, recyklácia, zeleň, odpad, potraviny... atď.

Oceníme originalitu, nápad a výtvarnú zručnosť. Taktiež musí byť prítomná téma: Bratislava a ekológia. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu.

 

Pravidlá súťaže:

Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené):

meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (E-mail, telefón), téma súťažného príspevku a kategória.

Súťažia deti ZŠ v troch kategóriách:

1. kategória: najmladší žiaci (6 – 8 roční)

2. kategória: mladší žiaci (9 – 11 roční)

3. kategória: starší žiaci (12 – 16 roční)

 

Súťažné práce odovzdajte do 30. apríla 2016:
– osobne
na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1)
– poštou v obálke s názvom súťaže na korešpondenčnú adresu:
Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava
elektronicky na adresu vedúcej detského úseku: alexandra.duricova@mestskakniznica.sk

 

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa i trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť detí na Bratislavu aj inak, ako sú navyknuté. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať v máji alebo júni 2016. Dátum a miesto upresníme na www.mestskakniznica.sk, ako aj na stránkach spolupracujúcich inštitúcií.

 

(Zdroj: Zuzana Liptáková, e-mail zo 14. 1. 2016)