Stretnutie s umelcami Dušanom Kállayom a Kamilou Štanclovou v rámci výstavy Magické svety – Tatranská galéria Poprad (25. jún 2020)

Stretnutie s umelcami Dušanom Kállayom a Kamilou Štanclovou v rámci výstavy Magické svety – Tatranská galéria Poprad (25. jún 2020)