Stredoslovenská galéria získala v júni 2017 ocenenie Galéria roka 2016 (4. 7. 2017)

Stredoslovenská galéria získala v júni 2017 ocenenie Galéria roka 2016 (4. 7. 2017)

Stredoslovenská galéria v júni 2017 získala ocenenie Galéria roka 2016.

Ocenenie odovzdal minister kultúry SR Marek Maďarič na návrh odbornej poroty, a to za tri minuloročné projekty:

Titul Múzeum roka/Galéria roka udeľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup pri realizácii základných odborných činností v múzeu a galérii, ktoré sú v súlade s ich zameraním a špecializáciou. Vyhlásenie výsledkov už 14. ročníka Múzeum roka/Galéria roka a odovzdanie Cien Andreja Kmeťa prebehlo 6. júna 2017 počas slávnostného ceremoniálu v Dvorane MK SR.

Pri príležitosti získania ocenenia Galéria roka 2016 príde vedeniu a zamestnancom Stredoslovenskej galérie v utorok 11. júla 2017 zagratulovať primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko.

***

Viac informácií a fotografie nájdete na webstránke SSG (https://bit.ly/2tlzKED) alebo na facebook profile
galérie (https://bit.ly/2tcTM5z).
Tlačová správa Ministerstva kultúry SR o ocenení Múzeum / Galéria roka 2016 a Cene Andreja Kmeťa: https://bit.ly/2rZNHsO.

***

Projekt Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ bol primárne zameraný na zreštaurovanie výberovej kolekcie 24 malieb z najstaršej (základnej) časti zbierky SSG, ktorá reflektuje vývin a prejavy umenia v stredoslov. regióne od 19. storočia do 50. rokov 20. storočia – obdobie založenia galérie. Výber tvorili prevažne neznáme a dlhodobo nevystavované reprezentatívne maľby, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície zostávali uschované v depozitári. Zreštaurovanie bolo zhodnotené výstavou malieb s doplnením o ďalších 6 obrazov zreštaurovaných v predošlých 2 rokoch. Prehliadka bola rozšírená o textové štúdie k identifikácii malieb a projekcie dokumentačných videí, ktoré návštevníkom sprostredkovali problematiku galerijnej starostlivosti o zbierku, zákulisie galerijnej prevádzky, reštaurátorského ateliéru a proces kompletného reštaurovania na príklade ukážkového portrétu od J. B. Klemensa. Videá plánujeme aj dlhodobo využívať v rámci edukačných programov pre verejnosť. Ako sprievodný program boli usporiadané odb. prednášky a workshop s reštaurátorom.

***

Výstava Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie bola pripravená k 60. výročiu založenia Stredoslovenskej galérie a vychádzala z poznania vývoja zbierky, ktorá sa formovala v závislosti na premenách spoločenského kontextu. Jej profil a identitu určovali kľúčové obdobia 50. rokov, 60. rokov, obdobie normalizácie 70. a 80. rokov 20. storočia a doba demokratizácie po roku 1989. Retrospektívny pohľad do zbierkového fondu nebol sústredený na prezentáciu reprezentatívnych diel a chronologického vývoja výtvarného umenia v rámci jednotlivých druhov a médií, ktoré sú v zbierke obsiahnuté. Zameriaval sa na predstavenie štruktúry samotnej zbierky, ovplyvnenej komplikovaným historickým vývojom, ktorý jej charakter značne ovplyvnil. Vedľa seba sa tak ocitli výtvarné práce rozličnej produkcie od najcennejších až po priemerné a menej hodnotné. Cieľom bolo diváka zoznámiť s históriu zbierky a s mechanizmom nadobúdania diel, sám si mohol vyhodnotiť ich kvalitu a pochopiť, prečo galéria spravujúca verejnú zbierku musí venovať rovnakú starostlivosť a pozornosť všetkým akvizíciám uloženým v depozitároch.

***

Oddelenie galerijnej pedagogiky SSG v roku 2016 zahájilo revitalizáciu a inováciu edukačného konceptu, metodiky a foriem práce s verejnosťou. Výstavným projektom Symfónia pre 5 zmyslov sa oživila tradícia tzv. „esteticko-didaktických výstav“, špecifického výstavného formátu, ktorý sa koncom osemdesiatych rokov zrodil práve v banskobystrickej galérii. Edukačná výstava, realizovaná v jubilejnom 60. roku SSG, bola typologicky pozmenená, oživená o interaktívnu zložku a prispôsobená povahe a potrebám súčasného, náročnejšieho diváka. Zároveň otvorila priestor na diskusiu o aktuálnom postavení galerijnej pedagogiky a integrácie kurátorstva a pedagogiky umenia. SSG vidí potrebu realizácie edukačných výstav, ktoré komunikujú priamo s divákom a učia ho ako pristupovať k umeleckým dielam.

 

Kontakt/informácie:

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048-470 16 13, e-mail: p.r.manager@ssgbb.sk

 

(Zdroj: SSG BB, e-mail zo 4. 7. 2017)