Štefan Švec (20. 12. 2023)

Zdravé, šťastné a pohodové prežitie vianočných sviatkov a do nového roka len to najlepšie praje

Štefan Švec