Štefan Nižňanský s rodinou (16. 12. 2016)

Štefan Nižňanský s rodinou (16. 12. 2016)

Milí priatelia!

Želáme Vám šťastné a veselé Vianoce, nerušené i príjemné sviatky

prežité s najbližšími!

No tiež zdravie, lásku, spokojnosť aj dostatok radosti,  

životnej energie, tvorivého elánu  i úspechov v roku 2017  

Štefan Nižňanský

s rodinou